ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV,

FINOX BB, s.r.o.,
Majerská cesta 79,
Banská Bystrica 974 01,
IČO: 50561014,
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30822/S,
(ďalej len ‘FINOX BB, s.r.o.’)

Zásady ochrany osobných údajov

FINOX BB, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje
spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké
sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní
Vašich osobných údajov spoločnosťou FINOX BB, s.r.o..

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.05.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách
v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné
údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme,
že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene
iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.
Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich
osobných údajov spoločnosťou FINOX BB, s.r.o..

Ak ste blízke osoby, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – blízke osoby.

Ak ste budúci zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – budúci zákazníci.

Ak ste bývalí zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci.

Ak ste dlžníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – dlžníci.

Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Ak ste fyzické osoby, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby.

Ak ste mandatári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – mandatári.

Ak ste návštevy, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevy.

Ak ste občania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – občania.

Ak ste potencionálni zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni zákazníci.

Ak ste rodinní príslušníci zamestnanca, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – rodinní príslušníci zamestnanca.

Ak ste spoločníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – spoločníci.

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste zmluvné strany, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvné strany.

Ak ste zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Ak ste zástupcovia objednávateľa, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia objednávateľa.

Ak ste zástupcovia partnerských spoločností, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia partnerských spoločností.

Ak ste štatutári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – štatutári.

Informácie o ochrane údajov pre akcionárov, spoločníkov a štatutárnych orgánov nájdete v sekcii
Akcionári, spoločníci a štatutárne orgány.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv
dotknutej osoby použite e-mailovú adresu paumer@finox.sk,
alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti FINOX BB, s.r.o..