Definície prác

Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. zabezpečuje odbornú montáž svojich výrobkov vyškolenými pracovníkmi v nasledujúcom rozsahu. Demontáž starých výplní, ktoré sú v cene montáže*.

 

Osadenie a ukotvenie rámu nového okna do stavebného otvoru (v prípade že dôjde pri vyvážení okna, alebo pri demontáži k drobnému porušeniu vonkajšieho ostenia sú tieto nerovnosti vyspravené špárovacou hmotou), izolačné vyplnenie medzier po obvode okna PU penou, osadenie otváravých častí okien (krídel), nastavenie kovania pre správne otváranie a funkčnosť okien. Kompletné dokončovacie murárske práce z interiérovej časti**, ktoré zahrňujú aplikáciu polystyrénových panelov na múr (v prípade potreby), aplikácia stavebnej sieťky a rohových profilov, aplikácia omietkovej hmoty bežnou murárskou technikou. Cena murárskeho začistenia zahrňuje stavebný materiál potrebný na vykonanie dokončovacích murárskych prác spojených s inštaláciou nových okien. Cena murárskeho začistenia nezahŕňa zmenšovanie či zväčšovanie montážnych otvorov okien a dverí, maliarske práce t.j. brúsenie a hladenie omietkovej hmoty, stierkovanie stien ani maľba. Na želanie zákazníka je možné vykonanie uvedených prác za príplatok. Iba zákazník rozhoduje, či má záujem o kompletný rozsah prác, ktorý musí byť jasne definovaný v objednávke.

 

* demontáž nie je účtovaná, pokiaľ sa nejedná o zložité konštrukcie, kde je potrebný veľkokapacitný odvoz, ekologická likvidácia odpadu a oceľové konštrukcie
** Murárskym začistením sa myslí len začistenie vnútorného ostenia, v prípade, že je potrebné murárske začistenie vykonať aj z exteriérovej časti, je táto služba osobitne doúčtovaná podľa rozsahu vykonaných prác.

 

Ďalej odporúčame používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré však nie sú súčasťou štandardnej montáže a montujeme ich na vyžiadanie zákazníka. Sú inštalované z interiéru aj z exteriéru. Jednou z hlavných funkcií interiérovej pásky je ochrana špáry pred prienikom vodných pár z interiéru.

Trojčlenná domácnosť vyprodukuje svojou činnosťou denne 6 až 8 litrov vody do ovzdušia. Táto neustále vznikajúca vlhkosť má snahu dostať sa cez okennú špáru z Vášho bytu von. Okenná špára sa až donedávna štandardne vypĺňala len polyuretánovou penou a vyspravila omietkou. Takto nechránená špára je však ľahko prístupná tlaku a vlhkosti z interiéru, čo spôsobuje vlhnutie a stáva sa studeným povrchom v byte. Dôsledkom toho je následné zrážanie vlhkosti a možný vznik plesní.

 

Exteriérová páska zas poskytuje montážnej pene ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď či UV žiarenie, ale zároveň umožňuje jej odvetrávanie, čím sa zabraňuje jej následnému znehodnoteniu. Z toho vyplýva, že špára chránená tesniacimi páskami si zachováva dlhodobo svoju funkčnosť a stabilitu.

 

Po montáži je dôležité nezabudnúť na včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov a vo vlastnom záujme aj na celkovú ochranu proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác.