Údržba okien

Na predĺženie životnosti okien a pre zachovanie dobrého estetického vzhľadu je potrebné vykonávať nasledujúce ošetrovacie a konzervačné úkony: použitie čistiacich prostriedkov, ošetrovanie tesnenia, premazanie pántov a pohyblivých častí obvodového kovania.

Plastové okná a dvere

Čistiaci prostriedok pre plastové profily musí byť neutrálny aby chemicky alebo mechanicky nenarušili povrch profilu. Znamená to, že prostriedok nemôže obsahovať trecie prvky a chemické látky, ktoré leptajú alebo narušujú PVC. Prostriedok musí mať čistiace a odmasťovacie vlastnosti a má obsahovať látky s antikoróznym pôsobením. Použitie prostriedku, ktorý obsahuje trecie prvky, alebo chemicky agresívne látky môže spôsobiť zmenu farby profilu, zmatnenie lesku, vytvorenie mikro pórov s následným usadením nečistôt a prachu, ktoré nie je možné odstrániť.

 

 

Drevené okná a dvere

Pre udržanie dlhodobej kvality drevených okien a dverí je potrebné vykonávať systematické ošetrovanie a údržbu pomocou špeciálnej čistiacej sady( dostupná u predajcu). Týmto spôsobom sa predlžuje doba životnosti laku. Okná je potrebné čistiť nie len kvôli tomu aby pekne vyzerali, ale preto, aby častice prachu a nečistôt nenarušovali štruktúru laku. Prostriedok z čistiacej sady preniká do pórov dreva, je rýchlo schnúci a vodou riediteľný.

 

 

Inštrukcie údržby kovania

Pre zachovanie správnej funkčnosti okien je nutné vykonávať nasledujúce každoročné úkony: prvky kovania na ktorých závisí bezpečnosť je treba systematicky kontrolovať (správne upevnenie atď.), kontrolu kotviacich skrutiek, je nutné kontrolovať opotrebenie súčiastok.

Všetky pohyblivé časti a styčné miesta kovania je potrebné premazať olejom.

K čisteniu a konzervácii kovania je potrebné používať prostriedky, ktoré nenarúšajú antikoróznu ochranu kovania.

 

 

Ošetrovanie tesnenia

Spočíva v nanesení prostriedku na jeho povrch, ktorý ochráni tesnenie pred atmosférickými vplyvmi a v zimnom období zamedzí primŕzanie k profilu. Tieto požiadavky spĺňajú preparáty na báze silikónových živíc.