SOLÁRNE SYSTÉMY

Solárne vákuové trubicové kolektory sú vyvinuté s použitím najnovších technológií pre využitie slnečného žiarenia na výrobu tepla čiže celoročnú prípravu TÚV, ústredné kúrenie, ohrev vody v bazénoch a pod. Predstavujú najmodernejšie riešenie termočlánkov. Pracujú s vyrovnanou dennou bilanciou (IAM faktor, konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon už skoro ráno), vysokou celoročnou účinnosťou – vysokými teplotnými ziskami hlavne v zimnom období.

Vysoký výkon v zimnom období zabezpečuje skutočné vákuum (až 100-násobne vyšší podtlak ako pri najlepších podtlakových plochých kolektoroch , podtlak až 10-3Pa = vákuum). Solárne vákuové trubicové kolektory pracujú s menším objemom obehového média v solárnom systéme (zníženie vstupných nákladov za nemrznúcu zmes). Solárne vákuové trubicové kolektory sa vyznačujú nižšou celkovou hmotnosťou a s tým súvisiacim menším zaťažením na m2 strešnej konštrukcie, lepšou statickou stabilitou proti preklopeniu alebo odneseniu vetrom (až 130km/hod.), jednoduchou montážou, obsluhou a servisom. Navyše solárne vákuové kolektory v zime v prípade napadnutia snehu tento prepustia pomedzi sklenené trubice. Získaním osvitu počas dňa sa žiarenie ľahšie dostane ku selektívnej vrstve čím prispeje ku ľahšiemu a rýchlejšiemu roztopeniu snehu čo má za následok zvýšenie výkonu kolektoru na maximálny možný pre dané obdobie.